Return to main page Ray Bradbury


english

Welcome to this Ray Bradbury website, where awaiting you are a variety of works of author Ray Bradbury. Many of the amazing books of this author are plentiful to the USA reader. But, for example, in Russia few have been translated, and those that are translated are difficult to locate. Tho many people everywhere seriously look for good books to read, it is sad to report that a large number of books worth reading have been buried under stacks of the mediocre.

But to discover author Bradbury is a wonderful discovery indeed. Yes, it has been difficult to find his works, but there has been a group of people who earnestly collect his works to enjoy and share with others.

With this website, it is our hope to expand the appreciation of the works of Ray Bradbury. You will find descriptive introductions to some of his most interesting and amazing stories.


We are sure that once you start reading Ray Bradbury, you will notice that here is a writer that powerfully captivates your soul and imagination. And with this we can say our job has been done.


Sincerely, the creators of this site.polish

Przedstawiamy Twojej uwadze witrynę poświęconą książkom Raya Bradburego.

Serwis ten jest głównie przeznaczony dla tych, którzy stosunkowo mało lub wcale nie znają twórczości tego pisarza.

Mamy szczerą nadzieję, że nasza praca spowoduje wzrost zainteresowania jego twórczością, która w pełni na to zasługuje.

Tak się jakoś złożyło, że w ostatnich czasach daje się zaobserwować upadek czytelnictwa w ogóle, pogłębiony tym, że warte szczególnej uwagi książki pogrzebane zostały pod stosem literatury nader niskiej próby. I jeśli w rodzinnym USA czytelnik może bez trudu zapoznać się z każdą książką napisaną przez Raya Bradburego, to na przykład w Rosji wiele z jego dokonań jest niedostępnych, nie mówiąc już o tym, że znaczna ich część nie została nawet przetłumaczona.

Sytuacja może nie jest aż tak zła jak twierdzą niektórzy, niemniej jednak trzeba przyznać, że zajmowanie się jego twórczością przypada w udziale niewielkiej garstce ludzi należących do „elity“. Chcemy rozszerzyć to audytorium i w tym celu powstał zestaw ilustrowanych przedmów do najbardziej interesujących i zajmujących opowiadań autora.


Jeśli po zakończeniu żeglowania na naszych stronach odczujesz potrzebę dalszego czytania, a na duszy stanie Ci się jaśniej — oznaczać to będzie, że zadanie jakie postawiliśmy przed sobą zostało wypełnione.


Pozdrawiamy serdecznie, twórcy serwisu.russian

Вашему вниманию сайт, посвящённый книгам Рэя Брэдбери.

Главным образом, он предназначен для тех, кто мало знаком или не знаком вовсе с творчеством этого писателя.

Мы искренне надеемся, что эта работа поднимет интерес к его творчеству, а оно несомненно того заслуживает.

Так уж сложилось, что в последнее время интерес к чтению у широкой аудитории падает, а стоящие внимания книги оказываются погребены под грудой низкопробной литературы. И если в США, на родине писателя, читатель может без труда ознакомиться с любой из написанных Брэдбери книг, то, например, в России многие из его произведений просто невозможно найти, не говоря уж о том, что значительная часть даже не переведена. Ситуация не так уж плоха, но приходится признать, что чтение Брэдбери, увы, становится уделом небольшой горстки «элиты».

Мы хотим расширить эту аудиторию, для чего и создана подборка иллюстрированных предисловий к самым интересным и увлекательным рассказам писателя.


Если после путешествия по страницам сайта вам захотелось больше читать, а на душе стало легче и светлее — значит мы можем считать свою задачу выполненной.


Искренне, создатели сайта.